Verduurzamen

Klimaat en CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot. De uitstoot is de laatste jaren enorm gestegen, en daarmee komt ook het klimaat onder druk te staan. Meer dan de helft gereden kilometers in Nederland is te relateren aan het werkverkeer.

Daarom is het belangrijk dat bedrijven hun wagenpark verduurzamen. Door deze verduurzaming, draagt men bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Tevens draag je bij aan het stimuleren van de werknemers om ook duurzamer te gaan reizen.

Hoe verduurzaam je het wagenpark?

Bedrijven weten vaak niet wat ze exact in hun wagenpark hebben zitten. Hoeveel CO2 hun auto’s uitstoten. Daarom is het belangrijk dat goed in kaart te hebben. Meten is weten. Op die manier ken je de getallen, en kan je aan de slag om minder CO2 uitstoot te genereren.

Elektrisch rijden is een mogelijkheid om je wagenpark te verduurzamen. Het reduceert de CO2 uitstoot van je wagenpark. Aangezien de elektrische auto’s een steeds grotere actieradius krijgen, is de mogelijkheid om over te stappen makkelijker te maken. Ook in de klasse van de bestelwagens, bussen, zijn elektrische alternatieven steeds beter te maken.

JDJ Lease ondersteunt je bedrijf in het verduurzamen van het wagenpark. Verduurzamen kan namelijk op verschillende manieren! Naast volledig elektrisch rijden, is hybride rijden ook een manier te verduurzamen. Een meervoud een opties, JDJ Lease kent ze, en verduurzaamt zo jouw wagenpark!